IT-outsourcing

IT-Outsourcing: Hvorfor?

Fordi du kommer på forkant med din IT og din IT-drift, minimerer dine omkostninger og slipper for bekymringer om driften.

IT-funktionen er et strategisk redskab, der skal understøtte din virksomheds kerneforretning.

Men på grund af den stigende konkurrence, der konstant opleves i mange brancher, kan det derfor kræve rigtigt mange ressourcer at fokusere på optimeringen af netop IT-funktionen – også selvom det handler om IT-outsourcing.

Derudover er det vigtigt, at IT-funktionen løbende får tilført ny viden i takt med den teknologiske udvikling, og det kan skabe tvivl, om man selv skal ansætte IT-folk eller købe viden uden for virksomheden.

Alt i alt kan IT-funktionen skabe unødigt høje omkostninger, der fylder i budgettet – og måske vigtigst af alt – bekymring!

Derfor er det vigtigt for virksomhederne at få viden om de muligheder, der er ved helt eller delvist at outsource deres IT-funktion, hvis valget falder på at købe viden udefra.

IT-Outsourcing hos CompliT

CompliT tilbyder mindre og mellemstore virksomheder at klare den daglige drift af IT-funktionen til en fast, aftalt pris.

Aftalen sikrer, at omkostningerne til drift af IT-funktionen minimeres, og målsætningen for outsourcing af IT-driften er derudover at sikre stabilitet i driften, en højere grad af service, øget tilgængelighed for medarbejderne, ressourcer til virksomhedens kerneforretning og i sidste ende øgede konkurrencemæssige fordele.

IT-Outsourcing hos CompliT kan opdeles i følgende områder:

 • HelpDesk, som er brugernes primære kontakt til IT-funktionen, og som er et meget vigtigt område for deres tilfredshed.
 • Sikkerhedskontrakt med fokus på virus, datasikkerhed og backup af data.
 • Installation og drift, som dækker over alt fra indkøb, klargøring og opgraderinger til løbende håndtering af aktiver i IT-funktionen. Under drift er der fokus på IT-infrastrukturen i virksomheden, hvor driftseffektivitet er den primære målsætning.
 • Optimering af performance på servere, arbejdsstationer og netværk. Dette område kræver til tider høj teknisk kompetence.
 • Rådgivning om fremtidige tilrådelige IT-investeringer og -opdateringer.
 • Management, som dækker over de daglige ledelsesmæssige opgaver såsom rapportering, opfølgning på målsætninger og lignende.
 • Løbende gennemgang af processer og rutiner, som kan give arbejdsgangene et løft med fokus på dataflow, post og internet.
 • Fast besøgsaftale
 • Ad hoc-aftale

 

Ovenstående punkter illustrerer en samlet model for en totalløsning, som kan sammensættes på utallige måder – alt efter behov.

 

For spørgsmål eller yderligere information, ring da gerne til os på +45 70 22 40 42, skriv til complit@complit.dk eller via vores kontaktformular.

Udlejning af IT-konsulent

CompliT tilbyder udlejning af mandskab, hvis kompetencer spænder bredt, således at du får dækket netop din virksomheds behov.

Med en fast IT-mand i huset får du klaret en række opgaver som for eksempel installation, konfigurering og klargøring af hardware og software, fejlretning, drift, brugersupport, og hvad der ellers måtte ligge af opgaver under IT-paraplyen hos din virksomhed.

En lejeaftale med CompliT sikrer dig en erfaren konsulent, der løbende uddannes og opkvalificeres med de nyeste redskaber inden for IT-verdenen.

Hos CompliT får du:

 • Fleksibel arbejdskraft i spidsbelastningsperioder
 • Stærkt bagland med brede kompetencer og mange års erfaring
 • En dedikeret og ordentlig konsulent med indlevelse og forståelse for din forretning
 • Ressourcer til at gøre det, du er bedst til
 • Ingen udgifter til annoncering, ansættelsesprocedurer, uddannelse af egne IT-folk m.v.

Forudsætning for leje af IT-konsulent

 • Udlejningsperioden planlægges på forhånd
 • Omfanget skal som udgangspunkt være minimum en arbejdsdag pr. gang
 

Lejeperiode, omfang og konsulentprofil kan tilpasses den enkelte virksomheds behov.

Vores IT-konsulenter

CompliT har tre typer af profiler: Tekniker, Systemkonsulent/Kompetencekonsulent og Seniorkonsulent.

En tekniker

– finder og løser hardware-problemer af fysisk karakter på PC og serverplatformen, og de servicerer såvel på værkstedet som hos brugerne.

Kompetencen og certificeringerne er primært fra de førende producenter: Lenovo, IBM og HP.

En systemkonsulent/kompetencekonsulent

– anvendes til opgaver vedrørende fejlfinding, vedligeholdelse og installation (konstruktion) af basis- og applikationsprogrammer.

Systemkonsulenten løser opgaver, der er relateret til enkeltbrugeroperativsystemer som for eksempel Windows 7, 8 eller 10, samt basale opgaver relateret til flerbruger- eller netværksoperativsystemer.

Yderligere varetager de opgaver som for eksempel optimering, installation og administration af både enkeltbruger-, flerbruger- og netværksoperativsystemer, som alle er driftsrelatererede opgaver, samt med analyse, planlægning, konstruktion/design og dokumentation af IT-komponenter, dels med projektledelse og dels med håndtering af komplekse problemstillinger vedrørende netværks- eller kommunikationskomponenter.

Konsulenten varetager således opgaver såsom rådgivning, håndtering af delvise eller hele projektforløb, kommunikation samt integration af forskelligartede miljøer.

En Seniorkonsulent

– beskæftiger sig med projektledelse, planlægning og styring af de ressourcer og leverancer, der måtte indgå i et givent projekt.

Seniorkonsulenten varetager opgaver som udarbejdelse af opgave- og ansvarsbeskrivelser, ressource-allokering, udarbejdelse af tids- og aktivitetsplaner, igangsætning, koordinering, opfølgning og afslutning af opgaver, fastlæggelse af rapporteringsprocedurer og mødestruktur, samt afholdelse af projekt- og styregruppemøde.