Hvorfor outsource din IT-drift?

Fordi du kommer på forkant med din IT og din IT-drift, minimerer dine omkostninger og slipper for bekymringer om driften.

IT-funktionen er et strategisk redskab, der skal understøtte din virksomheds kerneforretning.

Men på grund af den stigende konkurrence, der konstant opleves i mange brancher, kan det derfor kræve rigtigt mange ressourcer at fokusere på optimeringen af netop IT-funktionen – også selvom det handler om IT-outsourcing.

Derudover er det vigtigt, at IT-funktionen løbende får tilført ny viden i takt med den teknologiske udvikling, og det kan skabe tvivl, om man selv skal ansætte IT-folk eller købe viden uden for virksomheden.

Alt i alt kan IT-funktionen skabe unødigt høje omkostninger, der fylder i budgettet – og måske vigtigst af alt – bekymring!

Derfor er det vigtigt for virksomhederne at få viden om de muligheder, der er ved helt eller delvist at outsource deres IT-funktion, hvis valget falder på at købe viden udefra.

IT-Outsourcing hos CompliT

CompliT tilbyder mindre og mellemstore virksomheder at klare den daglige drift af IT-funktionen til en fast, aftalt pris.

Aftalen sikrer, at omkostningerne til drift af IT-funktionen minimeres, og målsætningen for outsourcing af IT-driften er derudover at sikre stabilitet i driften, en højere grad af service, øget tilgængelighed for medarbejderne, ressourcer til virksomhedens kerneforretning og i sidste ende øgede konkurrencemæssige fordele.

IT-Outsourcing hos CompliT kan opdeles i følgende områder:

  • HelpDesk, som er brugernes primære kontakt til IT-funktionen, og som er et meget vigtigt område for deres tilfredshed.
  • Sikkerhedskontrakt med fokus på virus, datasikkerhed og backup af data.
  • Installation og drift, som dækker over alt fra indkøb, klargøring og opgraderinger til løbende håndtering af aktiver i IT-funktionen. Under drift er der fokus på IT-infrastrukturen i virksomheden, hvor driftseffektivitet er den primære målsætning.
  • Optimering af performance på servere, arbejdsstationer og netværk. Dette område kræver til tider høj teknisk kompetence.
  • Rådgivning om fremtidige tilrådelige IT-investeringer og -opdateringer.
  • Management, som dækker over de daglige ledelsesmæssige opgaver såsom rapportering, opfølgning på målsætninger og lignende.
  • Løbende gennemgang af processer og rutiner, som kan give arbejdsgangene et løft med fokus på dataflow, post og internet.
  • Fast besøgsaftale
  • Ad hoc-aftale

 

Ovenstående punkter illustrerer en samlet model for en totalløsning, som kan sammensættes på utallige måder – alt efter behov.

 

For spørgsmål eller yderligere information, ring da gerne til os på +45 70 22 40 42, skriv til complit@complit.dk eller via vores kontaktformular.