Konsulent Ydelser

Udlejning af Konsulenter

Tryk her for at se hele teksten

Udlejning af konsulenter - Deltid eller fuldtid

At annoncere efter, udvælge, ansatte, uddanne og fastholde personale til virksomhedens IT-funktion er ofte en stor, tidskrævende og omkostningstung opgave.

I mange tilfælde vil det derfor med fordel kunne betale sig at 'leje' konsulenter for en kortere eller længere periode.

Complit tilbyder udlejning af konsulenter, hvis kompetence er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Ved at vælge en konsulent fra Complit sikrer kunden sig en erfaren konsulent, der løbende videreuddannes og som er ført helt ajour med det nyeste indenfor IT-verdenen.

Samtidig opnås den meget store fordel, at konsulenten kan trække på den brede kompetence som Complits konsulenter er i besiddelse af.

En lejet konsulent kan anvendes til en lang række opgaver såsom installation, konfigurering, fejlretning, drift, brugersupport etc. Kort sagt fås en konsulent, der kan indgå som en integreret del af kundens egen IT funktion.

Serviceform
Lejeperiode, omfang og konsulentprofil kan tilpasses den enkelte virksomheds behov.

Complit har fem typer af konsulentprofiler: Tekniker, Drifts-, System-, Kompetence- og Seniorkonsulenter.

En tekniker finder og løser hardware problemer af fysisk karakter på PC og server platformen. Kompetencen og certificeringerne er primært fra de førende producenter: Lenovo, IBM, Compaq, HP og Fujitsu. Serviceteknikerne servicerer såvel på værkstedet som hos brugerne.

En Driftskonsulent anvendes primært til basale driftsrelaterede opgaver, herunder fejlfinding, vedligeholdelse og installation af hardware og software (basisprogrammer), det vil sige. opgaveløsning relateret til hardware og software nært tilknyttet pc-platformen.

En Systemkonsulent anvendes til opgaver vedrørende fejlfinding, vedligeholdelse og installation (konstruktion) af basis- og applikationsprogrammel. Systemkonsulenten løser opgaver, der er relateret til enkeltbrugeroperativsystemer (Windows NT, Windows 2000), samt basale opgaver relateret til flerbruger- eller netværksoperativsystemer (NetWare og Windows NT/2000 server, Linux server). Systemkonsulenten varetager opgaver som f.eks. optimering af Windows eller NetWare, installation og administration af NetWare (driftsrelaterede opgaver).

En Kompetencekonsulent beskæftiger sig dels med analyse, planlægning, konstruktion (design) og dokumentation af IT-komponenter, dels med projektledelse, og dels med håndtering af komplekse problemstillinger vedrørende netværks- eller kommunikations-komponenter. Kompetence-konsulenten varetager således opgaver såsom rådgivning, håndtering af delvise eller hele projektforløb, kommunikation (3270, 5250 mm.) samt integration af forskelligartede miljøer (UNIX, DEC, HP mm.).

En Seniorkonsulent beskæftiger sig med planlægning og styring af de ressourcer og leverancer, der måtte indgå i et givent projekt. Seniorkonsulenten varetager opgaver som udarbejdelse af opgave- og ansvarsbeskrivelser, ressource-allokering, udarbejdelse af tids- og aktivitetsplaner, igangsætning, koordinering, opfølgning og afslutning af opgaver, fastlæggelse af rapporteringsprocedurer og mødestruktur, samt afholdelse af projekt- og styregruppemøde.

Fordele

 • Fleksibel arbejdskraft i spidsbelastningsperioder
 • Ingen udgifter til annoncering, ansættelsesprocedurer, uddannelse m.v.
 • Dedikeret primær konsulent.
 • Stærkt bagland fra Complits konsulenter.

Forudsætninger
Udlejningsperioden planlægges på forhånd
Omfanget skal som udgangspunkt være minimum en arbejdsdag pr. gang. 

Teknisk Service

Tryk her for at se hele teksten

Teknisk service - On-site og indleveringsservice


Nyt IT udstyr leveres normalt med en eller anden form for produktgaranti og ofte også en tidsbegrænset service forpligtigelse.

Produktgaranti og serviceforpligtigelse varierer afhængig af produkttype og model. Disse er ofte ikke tilstrækkelige til opretholdelse af driften.

Mange virksomheder har imidlertid behov for en mere ensartet eller udvidet service på deres IT installation.

Med teknisk service udvides den normale leverandørgaranti til en service aftale med ned til to timers reaktionstid. Herved sikres, at IT-udstyret repareres hurtigst muligt ved hardware nedbrud.

Serviceform
Teknisk Service tilbydes enten som indleveringsservice eller On-site.

Ved indleveringsservice indlevere kunden selv det defekte udstyr hos Complit, hvor reparationen udføres indenfor fem arbejdsdage.

Ved On-Site service påbegyndes reparationen på kundens adresse indenfor en aftalt reaktionstid, som kan være fra 2 timer til 5 dage.

On-Site service omfatter beredskab, kørsel, timeforbrug og reservedele. Herved opnås en fast budgetterbar udgift, som er uafhængig af frekvensen og omfanget af defekt udstyr.

De normale servicerum er mandag til torsdag fra kl. 08.00 til 16.00 og fredag fra kl. 08.00 til 15.00. Dette tidsrum kan i forbindelse med ydelse kritisk beredskab udvides til at omfatte hele døgnet alle ugens dage, afhængig af behov.
 

Fordele

 • Et fast kaldepunkt, til Complit
 • Garanti for at reparationen påbegyndes inden for en aftalt reaktionstid ved On-Site service
 • Fast årlig budgetterbar udgift, hvorved uforudsete udgifter til vedligeholdelse undgås
 • Sikkerhed for at udstyret repareres af autoriserede teknikere
 • Garanti for at der anvendes originale reservedele


Forudsætninger
Teknisk service kan kun rekvireres på produkter, som Complit er autoriseret til at forhandle og supportere. Dvs Blandt andet Lenovo,  HP, Compaq, IBM og Fujitsu.  

Sikkerhedscheck

Tryk her for at se hele teksten

Sikkerhedscheck - hvis du vil sove roligt om natten

IT systemet er et af de vigtigste aktiver en virksomhed har. Vedligeholdelse og beskyttelse af dette kan være afgørende for en virksomheds indtjening, omdømme, likviditet og i sidste ende overlevelse. 

IT sikkerheden er summen af de beskyttende foranstaltninger en virksomhed har iværksat for beskytte virksomhedens IT drift og for at minimere de økonomiske risici for tab eller misbrug af data. 

Ved at tegne aftale om sikkerhedscheck opnås en gennemgang af sikkerhedsniveauet på IT installationen 

Complit har udvalgt en række punkter, som bliver gennemgået ved besøget i forbindelse med udarbejdelse IT sikkerhedscheck. 

Disse omfatter bl.a.: 

Sikkerhedscheck på de servere, som er omfattet af aftalen.    
Sikkerhedscheck på Web- og Post servere, samt Firewalls    
Kortlægning af de sårbarheder på kundens IT-netværk, som kan få betydning for systemets drifts- og datasikkerhed. IT sikkerhedsniveauet bliver løbende evalueret 
Ydelsen består af et sikkerhedscheck  på kundens adresse, samt en efterfølgende rapport der klarlægger sikkerhedshuller/sårbarheder, samt  mulige løsningsforlag 

Såfremt sikkerhedschecket anbefaler ændringer af det eksisterende sikkerhedsniveau, kan disse udføres af Complit's konsulenter.

Tillægsydelse 
Vi kan sætte  en monitor op på alle vitale Microsoft  NT/2000  og Linux servere, som opdager og dokumenterer ubudne gæster - uden denne dokumentation vil det være  utroligt svært at gribe en indtrænger på fersk gerning. Disse Monitorer vil køre på serverne altid. 

Remote Service

Tryk her for at se hele teksten

Remote Service – så fjernbetjener vi dit IT-udstyr

Hurtig reaktion fra kompetente konsulenter. Nu er du fri for at afsætte ressourcer til at holde dit IT udstyr kørende optimalt. Med Complit’s Remote Services koncept kan vore konsulenter hurtigt og dynamisk arbejde remote (fjernbetjent) på dit IT-system. Drift og administration er en central del af de opgaveområder, som Remote Services dækker over. 

Remote Services bruges til opgaver som f.eks.

 • Hurtig og smidig løsning af akutte problemer
 • Vedligeholdelse og optimering. Oprettelse af nye brugere.
 • Tildeling af rettigheder og E-mail konto.
 • Kontrol af backup logs.
 • Kontrol af system logs.
 • Genetablering af data fra back-up.
 • Versions kontrol af anti virus software og opdatering af disse.
 • ”Ferieafløsning” når den IT-ansvarlige holder fri.


Remote overtagelsen forgår fra Complits lokaler i Odense, hvor der er opstillet udstyr der giver mulighed for at remote overtagelse af virksomhedens servere, og arbejdsopgaver som beskrevet ovenfor kan udføres. 

Remote Services med fuld sikkerhed 
Vi stiller ligesom andre virksomheder store krav til sikkerheden. Udstyret der bliver benyttet til remote overtagelse er ikke i fysisk forbindelse med andre netværk, under remote overtagelsen. Organisatorisk sikkerhed betyder, at de medarbejdere fra Complit, der får adgang til din virksomheds IT-system, din organisation og andre interne forhold, har total tavshedspligt. Når vores konsulenter har udført et stykke arbejde, noteres dette i en logbog hos Complit, således at det er klart, hvem der er ansvarlig. 
 

 • Alt datatrafik der foregår mellem Complit og virksomheden er krypteret.
 • Arbejdsopgaver udføres af konsulenter som har kendskab til Dem og Deres installation.
 • Mindre netværks administration og højere oppetid.
 • Tilbagemeldinger og dokumentation på udførte opgaver.
 • Hurtigere reaktionstid ved f.eks. fejl på servere.
 • Ingen kørselsomkostninger.
 • Etableringen er forholdvis enkelt, men der findes ikke en standardløsning for en Remote Services opkobling.
 • Opkoblingen tilpasses af Complit’s konsulenter individuelt til virksomhedens nøjagtige behov.
 • Installationen kræver specielt software, men der vil i størst mulig omfang gøres brug af eksisterende udstyr.

Outsourcing

Tryk her for at se hele teksten

Outsourcing - hvis du løbende vil være på forkant med IT.

Omkostningerne ved at drive en IT installation er for mange virksomheder en omkostning der fylder på budgettet. Vurderingerne går på, om man selv skal ansætte kyndige IT folk eller købe "viden" udenfor virksomheden. IT-funktionen har igennem de seneste år udviklet sig til at være en strategisk støttefunktion for virksomhedens kerneforretning. Det kan pga. konkurrencesituationen i mange brancher imidlertid være vanskeligt at fokusere på en optimering af støttefunktionen IT. 

Derfor er det vigtigt, at IT funktionens kompetence løbende får tilført viden i takt med den hastige udvikling på det højteknologiske marked. Det er derfor vigtigt for virksomheden at opnå en forståelse for de muligheder, der ligger i forbindelse med en hel eller delvis Outsourcing af IT-funktionen. Complit tilbyder derfor mindre og mellemstore virksomheder at klare den daglig drift af IT installationen, til en fast aftalt pris. Konceptet sikrer, at omkostningerne til drift af IT installationen minimeres. Målsætningen med en outsourcingaftale er bl.a. at sikre stabilitet i driften, og at opnå højere servicegrader og øget tilgængelighed for medarbejderne og herigennem opnå øgede konkurrencemæssige fordele. 

Outsourcing af IT funktionen kan, med virksomheden og brugerne i centrum, opdeles i følgende områder:

 • HelpDesk er brugernes primære kontakt til IT-funktionen, og er som sådan et meget vigtigt område for deres tilfredshed.
 • Sikkerhed med fokus på virus, datasikkerhed og back-up af data.
 • Installation & drift. Dette område dækker over alt fra indkøb, klargøring og opgraderinger til løbende håndtering af aktiver i IT funktionen. Under drift er der fokus på IT Infrastrukturen i virksomheden, hvor driftseffektivitet er den primære målsætning. Optimering af performance på servere, arbejdsstationer og netværk.
 • Området kræver til tider høj teknisk kompetence.
 • Rådgivning om fremtidige tilrådelige IT-investeringer og -opdateringer.
 • Management dækker over de daglige ledelsesmæssige opgaver såsom rapportering, opfølgning på målsætninger o.lign. Virksomhedens forretningsstrategi skal afspejles i IT strategien, og de strategiske målsætninger skal nedbrydes til operationelle mål.
 • Løbende gennemgang af processer og rutiner, som kan give arbejdsgangene et løft med fokus på dataflow, post og Internet Ovenstående punkter illustrerer en samlet model for en totalløsning, som kan sammensættes på utallige måder - alt efter behov. Der ligger derfor en stor udfordring i at opveje fordelene og udbytte ved at outsource hele eller dele af virksomhedens IT funktion for derved at sammensætte den rette løsning.

Kritisk Beredskab

Tryk her for at se hele teksten

Kritisk beredskab - så undgår du katastrofen hvis f.eks. din server går ned

Samtidig med den hurtige teknologiske udvikling bliver det til stadighed mere afgørende, at virksomhedens IT-systemer fungerer stabilt og uden nedbrud. For de fleste virksomheder er det imidlertid en dyr og vanskelig opgave at sikre driftsstabiliteten ved opretholdelse af den nødvendige kompetence internt.

Med Complit's System Support ydelser er det derimod muligt at sikre en optimal drift af kritiske enheder på en økonomisk fordelagtig måde. 

En aftale om kritisk beredskab giver en hurtig adgang til markedets bedste og mest erfarne konsulenter. Complit har bla. de højeste autorisationer på Microsoft. 

Kritisk beredskab kan, afhængig af virksomhedens behov, leveres med helt ned til én times reaktionstid. Reaktionstiden er den maksimale tid, der må gå, fra service tilkaldes, til konsulenten ankommer på lokationen eller, at kvalificeret fejlretning påbegyndes pr. remote fra Complit. 

Den normale driftstid vil være mandag til torsdag 08.30 - 16.30 og fredag 08.30 - 15.30. Dette tidsrum kan dog udvides til hele døgnet alle ugens dage. 

Forebyggende vedl.

Tryk her for at se hele teksten

Alle systemer, hardware og operativsystemer kræver en regelmæssig og løbende vedligeholdelse

Det er en generel opfattelse, at nedbrud på servere altid skyldes udefrakommende fejl og kun rammer hardware. 

Virkeligheden er, at alle systemer, hardware og operativsystemer kræver en regelmæssig og løbende vedligeholdelse. 

Ved at tegne aftale om udarbejdelse af  forebyggende vedligeholdelse opnås en langt højere grad af sikkerhed for, at banale fejl findes og efterfølgende rettes, inden de resulterer i et egentligt nedbrud på serveren. 

Complit har udvalgt en række punkter, som bliver gennemgået ved besøget i forbindelse med udarbejdelse af forebyggende vedligehold. 
Disse omfatter bl.a. 

Servertilstand. Hardware og software gennemgås, og eventuelle opdateringer anbefales    
Systembelastning. Der laves performance-målinger af CPU, RAM, diske og  netkort med henblik på at finde eventuelle flaskehalse i systemet     
Diskudnyttelse. Diskudnyttelsen på servere gennemgås, og eventuelle pladsproblemer påpeges     
Logfiler. Alle logfiler gennemgås og forhold, der har indvirkning på driften, beskrives     
Backup. Backup-politikken gennemgås, og logfiler gennemses   
Efter besøget modtager virksomheden en detaljeret rapport. Der vil især blive lagt vægt på de funktioner, som har forebyggende virkning, og som sikrer, at reetablering kan foregå så hurtigt som muligt. 

Den udsendte konsulent fra Complit gennemgår rapporterne på et efterfølgende møde med virksomheden. 

Såfremt det forebyggende vedligehold anbefaler ændringer af den eksisterende IT-installation, kan disse udføres af Complits konsulenter, men faktureres særskilt til gældende timesats. 

Serviceform
Frekvensen for udarbejdelse af forebyggende vedligehold er afhængig af IT-installationens kompleksitet og belastning. 

Serviceafgiften dækker kørsel, timeforbrug, dokumentation og præsentation. 

Fordele
Risikoen for nedbrud reduceres, hvorved driftseffektiviteten øges    
Bedre overblik og kontrol over serverens tilstand    
Eventuelle uhensigtsmæssigheder på netværksinstallation påpeges    
Løbende orientering om mulighederne for hardware- og softwaremæssige optimeringer