Referencer

Tryk her for at se hele teksten

Complit spiller en vigtig rolle for Odense Teater

Odense Teater havde som mange andre arbejdspladser egne it-folk ansat, indtil for få år siden. Da de nåede pensionsalderen var det tid til at overveje, hvordan teatrets it fremadrettet skulle varetages.

Der blev tænkt nyt på teatret, og i stedet for at slå en stilling op, blev Complit tilknyttet som en fast del af holdet. To gange om ugen stiller Complit med en it-mand på teatret, ligesom Complit har opdateret telefonsystemet for Odense Teater.

Nita Holgersen Storm, leder af administrationen på Odense Teater har fået en løsning, som fungerer optimalt.

”Complit kendte os i forvejen og havde været med til at ændre og optimere vores it-systemer. Derfor var det også naturligt, at det var dem, som fik opgaven.

Når vi ikke gik ud og ansatte en ny mand, så var det både ud fra et perspektiv, som handlede om økonomi og tryghed. Vi er ikke så stort et hus, at vi kan have en fuldtidsansat it-mand. Samtidig slipper vi for selv at skulle købe opkvalificering og videreuddannelse, da Complit som it-virksomhed besidder den nyeste viden og ekspertise.

Med en god klippekortsordning kommer de fast to dage om ugen, og vi kan blot ringe, hvis vi har brug for ekstra hjælp. Det er selvfølgelig helt afgørende, at de som eksterne konsulenter kan finde ud af at være en del af huset. Her går de rigtig fint ind i jargonen.”

Nita Holgersen Storm, Odense Teater, Administrationsleder.

Tryk her for at se hele teksten

Patriotisk Selskab udliciterer it-opgaven

Patriotisk Selskab havde indtil for tre år siden sin egen it-chef. Men da han fratrådte valgte Patriotisk Selskab at udlicitere it-funktionen. Complit fik opgaven og står i dag for drift og service. I praksis betyder det, at en mand fra Complit er hos Patriotisk Selskab tre formiddage om ugen, og der kan skrues op og ned for timerne alt efter behov.

For Nils Rasmussen, direktør i Patriotisk Selskab, er der stor værdi ved denne model.

”Vi har med den her it-løsning en stor sikkerhed. Complit har et bredt hold, så vi altid er dækket ind og undgår at være sårbare ved eksempelvis ferie eller sygdom, som vi ville være, hvis det var vores egen it-mand. Vores sikkerhed er på den måde blevet større.”

”Samtidig oplever vi, at Complit griber opgaven godt an og laver et godt set up. Vi har vores egen key account manager hos dem, som hele tiden har styr på vores virksomhed, og det er de samme folk, som kommer i huset.

Udover den faste driftsaftale køber vi Complit til udvikling, så vi sikrer, at vores løsninger er optimale.

Complit fortjener ros. De er her endnu, fordi de leverer varen.”

Nils Rasmussen, Direktør, Patriotisk Selskab

Tryk her for at se hele teksten

Centralapoteket om ComplIT

Centralapoteket er en selvstændig institution under Fyns Amt. Centralapotektet beskæftiger ca. 160 medarbejdere. Centralapoteket forsyner amtets sygehuse med medicin og en række serviceydelser. Herigennem bidrager man på flere felter til at højne sygehusenes kvalitet. Dette blandt andet gennem vejledning og rådgivning i håndtering, medicinering, hygiejne, sundhed og sikkerhed.

 

Centralapoteket har en stor egenproduktion og driver desuden et aktivt udviklingssamarbejde med landets sygehusapoteker og en række eksterne producenter af relaterede produkter.

Centralapoteket er således også i forreste linie omkring forsøg, udvikling, implementering og kvalitetssikring af projekter og nye løsninger. Centralapotekets virke har haft stor indflydelse
ved valget af Complit som IT partner.

Udover en central AS/400 løsning har Centralapoteket en række specialløsninger etableret omkring decentrale servere. Flere af disse løsninger er udviklet på centralapoteket, med hjælp fra Complit.

Valget af Complit som løsningspartner faldt naturligt, da Complit gennem en årrække har leveret løsninger og ydet en service som har passet godt ind i Centralapotekets behov. Complit har her udvist en god evne til både at fungere som rådgiver og løsningspartner.

Complit har bl.a. været partneren bag Centralapotekets BAS serverløsning, hvor en decentral rapportering/ordrestyring sker via håndholdte computere med scannere og modem. Løsningen blev skabt med hensyntagentil smidighed og fleksibilitet, uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhedskrav. En kreativ og effektiv løsning, der blev løst med forståelse for økonomien, såvel i investeringen, som i daglig drift.

Udover samarbejdet omkring specialløsninger har Complit også vist sig som en god partner i den daglige drift, hvor man som IT funktionens forlængede arm arbejder hurtigt og effektivt i et tæt og jordnært samarbejde med Centralapotekets medarbejdere. Det er Centralapotekets oplevelse at samarbejdet med Complit gennem et mix af kompetence, kreativitet og menneskelighed har bragt os lidt længere i retning af ønsket kvalitet og tryghed omkring et IT samarbejde.

Tryk her for at se hele teksten

Nærhed i højsædet

 

”For vores produktionshøjskole er det enormt vigtigt, at der ikke er langt til vores it-leverandør.

Vi kan tydeligt mærke, at CompliT gør meget ud af nærhed. Vi ved præcist, hvem på CompliT, vi skal tage fat i, når vi står med et teknisk problem. CompliT-folkene kommer desuden ind imellem uopfordret på besøg på skolen for at høre, hvordan det går. De kommer ikke for at sælge, men simpelthen bare for at tjekke, at alt kører, som det skal.

ComplIT varetager både vores serverløsning og vores IP-telefoni. Vi er i kontakt cirka hver uge. Det kan f.eks. dreje sig om installering af et nyt program eller, som for nyligt, en ny smart virksomhedsløsning til køb af Apps til vores Apple-produkter.

At vi er i jævnlig dialog med CompliT betyder, at vi har lært hinanden godt at kende. Det skaber en høj grad af tryghed. Hver gang vi står i en lidt speciel situation, hvor vi tænker ’hvordan gør vi lige det her’, så er det CompliT, vi tager fat i.

Hanne Heger Hansen, chefsekretær, Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Fakta

Elsesminde Odense Produktions-Højskole har arbejdet sammen med CompliT siden 2014. Skolen består blandt andet af en række værksteder og praktisk orienterede ungdomsuddannelser.

Tryk her for at se hele teksten

HOWE A/S om Complit


HOWE a/s er en international virksomhed indenfor møbelbranchen med hovedkontor i Middelfart.
HOWE udvikler, producerer og sælger pladsbesparende og multifunktionelle løsninger af eksklusivt og højt forarbejdet design til primært kontraktmarkedet men også privat markedet i hele verden. Af referencer kan nævnes St. Pauls Cathedral i London, Canterbury Cathedral i UK, Louvre i Paris, Eiffel Tower i Paris, Reichstag i Berlin, Vatikanet, U.S. Pentagon, Harvard Universitetet i USA, Royal Opera House i UK, Opera Bastille i Frankrig, Chanel i Frankrig, Max Mara i Italien for bare at nævne nogle få.
HOWE er i en konstant udviklingsproces og har været dette gennem de seneste 20 år. Virksomheden er gået fra at være en lokal virksomhed med lokale leverandører og salg i få lande til at være en meget international virksomhed med salg over hele verden, leverandører over hele verden, datterselskaber, kontorer og showrooms i flere lande, sourcing rundt omkring i verden med større hubs i USA, Danmark, Polen og Kina. Så HOWE er nu en markant anderledes virksomhed end for 20 år siden, og samtidig er omsætningen selvsagt mangedoblet i perioden.
Fremadrettet bliver der til stadighed ved med at være store potentialer for vækst og udvikling, hvilket stiller høje krav til alle dele af virksomheden, herunder IT, som bliver vigtigere og vigtigere for at binde det hele sammen.
Vi har på nuværende tidspunkt ca. 30 % af vores medarbejdere siddende udenfor hovedkontoret i Middelfart, og de sidder alle sammen rundt omkring i verden lige fra USA til Kina og arbejder på vores servere og telefonanlæg.
Det er derfor meget afgørende af vores IT fungerer optimalt, og at servicen i tilfælde af nedbrud er optimal og hurtig.
Det har CompliT formået at leve op til på fornemste vis gennem de seneste selv samme 20 år, hvor vi har haft CompliT som samarbejdspartner.
CompliT har et højt niveau af service og ansvarlighed og følger opgaverne til dørs indtil, de er afsluttet. Samtidig er medarbejderne hos CompliT behagelige at samarbejde med, og man mærker deres passion for det arbejde, de udfører. CompliT rykker altid hurtigt ud, når der er kritiske ting i systemet og får disse udbedret uden de store gener for HOWE’s medarbejdere. Mange ting ordnes ligeledes remote via opkobling til vores system, hvilket igen sparer tid og penge.
Samtidig har CompliT nogle fornuftige og konkurrencedygtige timepriser samt en stor fleksibilitet i arbejdstider uden, at det koster ekstra. Sidstnævnte betyder rigtigt meget, når man har medarbejdere siddende over hele verden, og som ikke kan arbejde, hvis der er nedbrud på server eller andet.
På rådgivningssiden er CompliT ligeledes stærk, og har altid den nødvendige tid, fleksibilitet og innovative tankegang således, at vi kan være på forkant med udviklingen og finde den mest optimale løsning med den bedste økonomi.
CompliT er en bundsolid virksomhed, som er kompetent, tager ansvar og yder en optimal service og har aldrig svigtet gennem nu næsten 20 år. Jeg kan derfor på det kraftigste anbefale CompliT som IT leverandør og rådgiver.

Michael Jacobsen
President & CEO

Tryk her for at se hele teksten

Le Klint om ComplIT

LE KLINT a/s udvikler, producerer og sælger kvalitetsprodukter indenfor belysning.
Produkterne skabes i samarbejde med velrenommerede designere og arkitekter.

Som designfirma er vi i en konstant udvikling og kodeordene for os er tradition og fornyelse. Vi stiller derfor også store krav til vores medarbejdere og deraf også til firmaets samarbejdspartnere og leverandører.

Efter mere end 60 år på markedet er LE KLINT i en meget spændende fase med udvikling af nye produktsegmenter og et stigende eksportmarked. Som dansk produktionsvirksomhed står vi dagligt overfor en række globale udfordringer og netop i denne fase er det vigtigt med den helt rigtige samarbejdspartner.

Igennem mere end 10 år har Complit været Le Klints faste IT samarbejdspartner. Complit er et firma der virkelig har forstået kontinuerligt at udvikle og tilpasse sig kundens behov. Derfor er Complit for Le Klint meget mere end IT-leverandør og i dag betragter vi Complit som vores eksterne IT afdeling.
Med sit altid høje service niveau og høje faglige kompetencer er Complit et sikkert valg som IT-samarbejdspartner.

Adm direktør Kim Weckstrøm Jensen
 
IT-ansvarlig Dorthe Pedersen :
”Complit er altid hurtige til at løse problemer – enten møder de selv op eller klarer problemerne via en remote opkobling. De har et højt serviceniveau blandt deres medarbejdere - de går ikke før opgaven er løst. Eksempelvis blev en helt ny serverplatform implementeret midt i sommerferien, og efter vores brand i aug. 2001 blev alt reetableret (netværk, pc’er, printere, genetablering af data m.m.) på kun 1 uge.

Complits medarbejdere har gode personlige egenskaber, er nemme at omgås og er vellidte i vores virksomhed. De virker som gode kolleger.
Complit har også været en særdeles god sparringspartner at have på sidelinien ved etablering af elektronisk lagerstyring – lige fra planlægningsfasen til idriftsættelsen og er selvfølgelig også med ved næste projekt i 2005 som er e-handel.

Complit lægger, som os, vægt på at kvalitet og pris hænger sammen – derfor bruger vi IBM og har gjort de sidste 10 år."

Tryk her for at se hele teksten

Om Odense Marcipan og Aastra IntelliGate 

2065R løsningen
Odense Marcipan udskiftede en Nortel CS1000E central samt et Trio Enterprise og et Kirk Dect system med en løsning baseret på Aastra Intelligate 2065R PBX med 76 Aastra Mobile klienter.
Med udskiftningen kom Odense Marcipan over på ny og teknologisk fremtidssikret løsning.
 
Ved at erstatte Odense Marcipans Kirk Dect system med mobiltelefoner, slipper man for at have 2 apparater i drift og sikrer, at der er dækning – også udendørs. Der er lagt en Aastra Mobile Client på mobiltelefonerne, således at terminalen kan fungere både som en lokal DECT telefon - og dermed også kan overvåges - og behandles som ethvert andet lokalnummer. Samtidig kan telefonen benyttes som en almindelig GSM telefon.
 
Mobiltelefonen med den mobile klient kan derfor indgå i det” One Number” koncept til medarbejdere med mere end 1 telefon, som Odense Marcipan er overgået til. Det betyder at hver medarbejder fremover kun har et lokalnummer uanset antallet af telefoner og ved hjælp af enkle profiler kan skifte mellem de enkelte telefoner.
 
Ved overgangen til Aastra 2065R centralen skiftede man samtidig bordtelefonerne ud med Softphone klienter af typen 2380IP. I administrationen og i receptionen er installeret 2 stk.1560IP PC omstillingsborde. Der er kun opstillet hardware systemtelefoner i begrænset omfang.
 
Ud over Odense Marcipan har reduceret omkostningerne til service på sit telefonsystem, har man reduceret omkostningerne til samtaletrafik, idet der er koblet SIP bylinjer til centralen. De benyttes via Internettet ved eksterne opkald.
 
Om Odense Marcipan
Odense Marcipan producerer og markedsfører et bredt sortiment af primært marcipan, men også eksempelvis nougat, chokolade, nøddeprodukter samt en række færdige produkter. Med lokationer i Odense, Hobro og Udine (Italien) beskæftiger Odense Marcipan i alt 270 medarbejdere og omsætter for 550 mio. kr. Selskabet er ejet af den norske koncern Orkla, som med 30.000 medarbejdere fordelt på 40 lande omsætter for 55 mia. kr.
 
 
Installationen på Odense Marcipan består i dag af:
 
1 Stk. Aastra IntelliGate 2065R PBX
8 Stk. SIP bylinjer
14 Stk. SIP interne linjer (analoge fax – analoge klokker) 
44 Stk. 2380IP softphone
20 Stk. 5360IP – 5370IP – 5380IP
76 Stk. Aastra Mobile Client.

http://www.odense-marcipan.dk/
            

Tryk her for at se hele teksten

SUF om ComplIT

I Den Sociale Udviklingsfond er vi rigtig dygtige til at arbejde med mennesker i svære livssituationer, og mennesker som lever på kanten af samfundet. Dialogen, relationen og gensidig respekt er for os helt naturlige og centrale værdier i arbejdet. 
Derfor er det også langt fra ligegyldigt, hvem vi læner os op af, når det gælder noget så vigtigt som vores IT. Det skal være mennesker som vi føler, at vi kan stole på, og hvor vi oplever at, når vi har brug for deres hjælp, så bliver vi behandlet med respekt af mennesker, som brænder for det de laver.

Jeg og langt de fleste af mine kolleger er rene novicer, når det gælder begreber som ram, gigabites eller Mhz. Når vores PC ikke gør som den plejer, når vi ikke kan finde ud af at ændre indstillinger, eller når der skal oprettes email og adgang til en ny kollega, så er det vigtigt, at vi kan få hurtig, professionel og let forståelig hjælp. Det får vi hos Complit.

Vores arbejde medfører, at vi opbevarer fortrolige personlige oplysninger. Derfor er det vigtigt for os, at datasikkerheden er i orden. Samtidig ønsker vi en fleksibel løsning, hvor vi kan koble på uanset tid og sted, da vores konsulenter hele tiden er på farten og tit arbejder på skæve tidspunkter. Disse ønsker har Complit hjulpet os med at få opfyldt, også i takt med at vi er vokset fra 35 til mere end 250 ansatte og nu 20 afdelinger rundt om i Danmark.

Vi har brugt Complit som leverandør og rådgiver ift vores IT igennem 10 år. Complit har fulgt os, mens vores organisation er vokset og har forandret sig, og hele tiden har vi kunne have en god og professionel dialog om de IT-problematikker, som vi stod for at skulle tage stilling til. Serviceniveauet er meget højt, og vi har ikke kunne finde bedre priser hos andre leverandører. Og så møder konsulenterne mig og mine kolleger lige der hvor vi er. Aldrig er et spørgsmål dumt eller irrelevant. Altid føler man sig ordentligt behandlet, og mødt med en professionel og hurtig løsning på netop det problem, som forstyrrer vores mulighed for at passe vores arbejde.

Den Sociale Udviklingsfond
Michael Hansen
Direktør